contact

Complete Payroll

In zee gaan met ComPay, betekent dat u niet voor verrassingen komt te staan. Onze werkwijze is erop afgestemd dat wij u geheel ontzorgen, op het gebied van juridisch werkgeverschap.

Helemaal compleet dus!

Wij werken middels het gewerkte uren model. Dit houdt in dat u bij ons alleen de uren betaalt die de werknemer gewerkt heeft. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld verlof opneemt, worden deze uren voor u niet gerekend. Wij betalen de werknemer uiteraard wel door.

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden

Payroll

 

Bij payroll neemt ComPay het juridisch en administratief werkgeverschap voor u uit handen, dus ook alle administratieve lasten en risico’s bij ziekte en ontslag. U werft en selecteert uw eigen werknemers, verzorgt zelf de planning en onderhoudt het dagelijkse contact met de werknemers. ComPay wordt alleen in juridische zin werkgever van uw personeel. Ideaal als u gebruik maakt, of wilt maken, van flexibel inzetbare werknemers.

Wij nemen alle arbeidsrechtelijke risico’s van u over en verzorgen de complete personeels- en salarisadministratie, inclusief contracten, ontslagprocedures, salarisbetalingen, ziekteverzuimbegeleiding en alle overige verplichtingen die u als werkgever zou hebben. Of het nu gaat om flexwerkers, oproepkrachten of tijdelijke contracten.

Payroll via ComPay geeft u de mogelijkheid om personeel in te huren zonder werkgeversrisico. U kunt zich volledig richten op het ondernemen, terwijl u toch blijft beschikken over eigen personeel dat zich sterk verbonden voelt met uw organisatie.

Businesswoman consulting a partnerThis is a series of business pictures with three professional Scandinavian models. The picture is taken in a downtown cafe with great light.
logo keurmerk NEN

Wilt u meer weten?

Vraag het ons hier.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Betrouwbare partner

 

Het Stichting Normering en Arbeid (SNA) keurmerk is het keurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk wordt verstrekt op basis van de norm NEN 4400-1. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

ComPay beschikt over het SNA keurmerk en wij zijn opgenomen in het register van SNA. Tweemaal per jaar worden wij gecontroleerd of wij voldoen aan de gestelde eisen.

Voor het SNA-keurmerk worden wij beoordeeld op

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

G-rekening

ComPay heeft een G-rekening. Een G-rekening staat voor een geblokkeerde rekening en kan alleen gebruikt worden om betalingen aan de belastingdienst te doen. Wij geven aan welk bedrag aan loonheffingen betaald moet worden en u stort het bedrag op onze G-rekening.

Zo bent u er van verzekerd dat wij de loonheffingen afdragen aan de belastingdienst en kunt u niet meer aansprakelijk worden gehouden.